Zdravotnictví v Egyptě

Egyptský zdravotnický systém je založen na síti státních a soukromých nemocnic. Cizincům jsou v Egyptě doporučovány služby soukromých nemocnic, které jsou sice stále výrazně dražší, ale péče a služby jsou na daleko vyšší úrovni. Ani většina soukromých nemocnic však není na takové úrovni jako nemocnice v ČR. V Egyptě neexistuje systém zdravotního pojištění pro cizince. Cena za lůžko v soukromé nemocnici může dosáhnout až 1 000 USD denně - je proto nezbytné uzavřít v ČR zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí.

Střevní potíže aneb faraónova pomsta

Faraonovou pomstou se označuje průjem, kterým Egypt postihuje téměř všechny turisty v prvních dnech pobytu. Jde zpravidla o dva dny "okořeněné" průjmovým onemocněním, které je někdy doprovázeno zvracením a horečkami. Pokud vás průjem postihne, zajděte do místní lékárny pro Antinal nebo Drotazide. Pokud této pomstě chcete uniknout používejte vodu výhradně balenou.

Fotografování

Fotografování v Egyptě je zakázáno uvnitř staroegyptských hrobek. Kromě toho je zakázáno fotit objekty strategického významu, tedy především vojenská a policejní zařízení, mosty či železnice. Fotografujete-li místní lidi, vždy je požádejte o souhlas.

Specifika, bezpečnostní situace

Základní odlišností Egypta od evropských států je faktor islámu. Muslimové jsou velmi citliví na některé projevy evropského chování, které urážejí jejich náboženské cítění. V této souvislosti je nezbytné upozornit na vhodné oblékání, a to zejména dívek – ty by se raději měly vyhnout nošení krátkých kalhot, dámských šatů bez ramínek, hlubokých výstřihů apod. Při fotografování je dobré vyvarovat se záběrů vojenských a policejních objektů, nádraží, železničních uzlů, mostů, osob v uniformách či vojenské a policejní techniky.

Ramadán

Jedná se o devátý a pro muslimy nejdůležitější měsíc islámského kalendáře. Muslimové během ramadánu jedí, pijí a kouří až po soumraku. Možná se setkáte s tím, že kavárny a restaurace otevírají až po západu slunce. Veřejná doprava jezdí méně a památky i obchody se zavírají dříve.